Vestigingsplaatsonderzoek en de beste locatie voor úw organisatie

slim locatie-onderzoek voor herhuisvestingsvraagstukken

Wat bepaalt de beste bedrijfslocatie?

het belang van een goed vestigingsplaatsonderzoek

Elke vijf jaar verplaatst zo’n 20% van de Nederlandse organisaties zich naar een andere locatie. Vaak gaat dit spelen bij het vervallen van de looptijd van het huurcontract of als er fusies, overnames of reorganisaties (zoals centralisatie of decentralisatie van vestigingen) zijn.
Hoe bepaal je nu de ideale vestigingsplaats voor uw bedrijf of instelling? Een goed vestigingsplaats-onderzoek helpt u daarbij!

In zo’n vestigingsplaatsonderzoek (of VPO) komen de verschillende factoren samen die van invloed kunnen zijn op de juiste vestigingslocatie, zoals:

  • Demografisch klantonderzoek
  • Bestedingscijfers in de regio
  • Concurrentie-analyse in de afzetmarkt van de betreffende branche
  • Concurrentie-analyse met betrekking tot het vinden en binden van het juiste personeel
  • Beschikbaarheid van de juiste panden
  • Hoe verhoudt een vestiging zich tot eventuele andere vestigingen en hoe is het achterland verdeeld (locatie-allocatieproblemen)

Bij deze vraagstukken speelt bereikbaarheid een steeds grotere rol, zowel de bereikbaarheid voor de klanten, toeleveranciers als de eigen medewerkers. Er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven die bij een ongunstig uitgepakte verhuizing moeite hadden met het vasthouden van talent dat te kampen kreeg met additionele reistijden of bijvoorbeeld meer filegevoelige trajecten. Of van klanten die bij het samenvoegen van retailvestigingen de weg naar de nieuwe winkel bijna letterlijk niet meer wisten te vinden.

vestigingsplaatsonderzoek
Waarom zou je bij het overwegen van bepaalde locaties niet rekening houden met de reistijd-impact en filegevoeligheid van potentiële vestigingslocaties?
locatie-onderzoek
Met MobilityLabel kun je bereikbaarheid nauwkeurig en objectief kwantificeren

Verlaag uw total cost of occupancy

door mobiliteitskosten af te zetten tegen de huurkosten van uw kantoor

Veel huurders en eindgebruikers van kantoren gebruiken het heronderhandelingsmoment van een aflopend huurcontract als moment voor een stay or go beslissing voor hun kantoorlocatie(s). En terecht, want er valt vaak veel te besparen.

De meeste huurders (of hun aanhuurmakelaars en vastgoedadviseurs) kijken daarbij nog te vaak alleen naar de te besparen huurkosten. Door naar de integrale kosten, de total cost of occupancy, of total cost of ownership te kijken ontstaan meestal interessante inzichten, vooral als een dergelijke kostenanalyse niet alleen naar de kosten van de huur, verzekering, kapitaal en bijvoorbeeld facilities incalculeert, maar óók de door de werkgever betaalde mobiliteitskosten. Wist u bijvoorbeeld dat bij een gemiddelde werkgever de mobiliteitskosten vaak van dezelfde orde van grootte zijn als de huisvestingskosten?

Een gedegen vestigingsplaats-onderzoek bevat een slimme mobiliteitsanalyse die vérder gaat dan het vergelijken van 2 of 3 steden, maar dieper inzoomt op de totale huisvestingskosten (inclusief de kosten van het woon-werkverkeer) per wijk, per vierkante kilometer of per pand: Regelmatig adviseren wij klanten of aanhuuradviseurs om hun zoekgebieden nét even te verkleinen of te veranderen omdat een verplaatsing van enkele kilometers soms meer dan een ton per jaar aan reiskosten kan besparen. Zeker als je bedenkt dat in de regio’s rond de aantrekkende kantorenmarkt van bijvoorbeeld Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Zoetermeer en Utrecht, er veel bereikbaarheidsuitdagingen spelen die de business case van de herhuisvesting beinvloeden.

Ons advies: Weeg mobiliteit mee als belangrijk aspect tussen de andere keuze-criteria in de keuze voor een nieuwe vestigingsplaats én voor een stay-or-go-analyse. Weten hoe? Lees dan hier verder!

Vind de meest duurzame kantoorlocatie

locatie, locatie, locatie, óók als het om duurzaamheid gaat

Onderzoekt u voor uw eigen organisatie of uw opdrachtgever een nieuwe kantoorlocatie? Met MobilityLabel vindt u de meest duurzame bedrijfslocatie voor uw organisatie.

de CO2-footprint van een gemiddelde zakelijke dienstverlener

de CO2-footprint van een gemiddelde zakelijke dienstverlener

Werkgevers, huurders of duurzaamheidsadviseurs die werken aan het verduurzamen van vastgoed kijken meestal vooral naar de eigenschappen van het pand, zoals die tot uiting komen in het milieulabel utiliteitsgebouwen BRL 9500 of bijvoorbeeld BREEAM-NL.  Dit geeft immers een goed beeld van de energiezuinigheid van een gebouw. Het zegt iets over de mate van isolatie van de vloer, de wanden en het dak en hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn. Het zegt echter niets over de energiezuinigheid van de bereikbaarheid van het gebouw. En dit terwijl het aandeel ‘mobiliteit’ van een gemiddelde dienstverlener in de CO2-footprint vaak 60% tot wel 80% van de totale CO2-uitstoot beslaat. Oftewel: een duurzaam kantoor kan niet zonder een duurzame kantoorlocatie en bij het vinden van een nieuw (duurzaam) bedrijfsgebouw is het van groot belang om de duurzame bereikbaarheid voor de medewerkers in de afweging mee te nemen. Pas wanneer er gekeken wordt naar een integrale duurzaamheidsaanpak wordt suboptimalisatie voorkomen: Ons advies: Kijk ook naar mobiliteitsbeleid bij huisvestingskeuzes, en kijk ook naar huisvestingsbeleid bij het herijken van uw mobiliteitsbeleid. MobilityLabel heeft hier ruime ervaring mee en adviseerde uiteenlopende werkgevers in duurzaam bereikbare huisvesting. Lees hier verder over onze aanpak.

vestigingsplaatsonderzoek

Een vestigingsplaats-onderzoek van MobilityLabel ondersteunt u bij het vinden van de optimale bedrijfslocatie.

Voor organisaties met actieve of passieve verhuisplannen heeft MobilityLabel enkele unieke en innovatieve vestigingsplaats-onderzoek tools in huis die u bij andere bureau’s niet tegen zult komen. Zo kunnen wij het totale medewerkerbestand van uw organisatie vertalen in een overzichtelijke heatmap van Nederland die exact aangeeft hoe gunstig elke mogelijke nieuwe locatie voor úw organisatie is vanuit het perspectief van woon-werkverkeer. Tot op de vierkante kilometer doorgerekend: Hoe groener gekleurd, des te gunstiger de totale reistijd, het kostenniveau of CO2-uitstoot voor uw organisatie daar zal zijn.

Ons advies is daarom: Laat bij het heroverwegen van uw locatie(s) de mobiliteit in belangrijke mate meewegen. Het mes snijdt hierbij aan meerdere kanten: De medewerker ervaart minder reistijd en file (vinden en binden van talent!), de huurder / werkgever wordt geconfronteerd met lagere total cost of occupancy én het milieu wordt minder belast (MVO-doelstellingen).

Vestigingsplaatsonderzoek in de praktijk

voorbeeld-output locatie-advies:

Ons locatie-advies kan in twee vormen worden afgenomen.

In de eenvoudigste vorm vergelijkt u tot vier locaties in onderlinge samenhang: uw huidige locatie wordt vergeleken met maximaal 3 potentiële locaties die u op het oog hebt.

Hierbij ontvangt u van de vier locaties overzichtelijke weergaven van alle woon-werk-bewegingen naar uw kantoor en kunt u een goede vergelijking maken op aspecten als reistijd, kosten, CO2-uitstoot, bereikbaarheid en besparingspotentieel. U ontvangt ook van uw totale organisatie de individuele reistijden en afstanden per auto, OV en fiets, zodat u desgewenst ook zelf vervolganalyses kunt doen, bijvoorbeeld naar de impact voor specifieke groepen medewerkers.

Optimalisatie

Daarnaast leveren wij locatie-advies in de vorm van een optimalisatie. Bij deze vorm van vestigingsplaatsonderzoek ontvangt u op basis van uw medewerkersbestand een heatmap van Nederland met daarin gekleurd de CO2-impact van die plek als vestigingslocatie voor uw organisatie. Zo’n heatmap is een soort hoogtekaart die van bijna elke vierkante kilometer aangeeft wat de CO2-impact zou zijn bij een bedrijfsverplaatsing naar die plek: Hoe groener gekleurd, des te gunstiger die vierkante kilometer voor úw organisatie is als vestigingsplaats.

Op basis van die heatmap-kaart kunt u zelf tot maximaal 10 potentiële vestigingsplaatsen selecteren die u graag gespecificeerd en in detail vergeleken wilt zien. Van deze locaties ontvangt u dan de gedetailleerde vergelijkingen en visualisaties, zoals hierboven omschreven. Een dergelijke optimalisatie is ideaal als u een totaal nieuwe vestigingslocatie zoekt of bijvoorbeeld bij wijze van benchmark het maximale kosten- of CO2-bespaarpotentieel wilt weten.

Wij houden vanzelfsprekend rekening met uw voorkeuren en met de aard van de zoekopdracht: Gaat het om een één-op-één bedrijfsverplaatsing of betreft het een fusie, overname of samenvoeging van verschillende kantoren? Wat het karakter van uw vestigingplaatsonderzoek ook is, wij modelleren en berekenen uw huisvestingsoptimum!

Bij de optimalisatie-variant van het locatie-advies worden tot wel enkele miljoenen routeberekeningen doorgerekend, zowel met de auto, als met openbaar vervoer of lopend/fietsend. Van elk gekleurd vakje is doorgerekend wat de impact zou zijn als het gehele medewerkersbestand naar díé locatie zou reizen; hoe groener gekleurd, des te gunstiger die vestigingslocatie voor die organisatie is. Op deze manier kunt u alle relevante mobiliteitskentallen (CO2, reiskosten, totale en individuele reistijd van uw medewerkers, vitaliteit, parkeren, etc.) op de juiste manier meewegen in de overall-overwegingen van uw vestigingsplaatsonderzoeken.

Alle analyses, resultaten en visuals zijn bedrijfsspecifiek en uniek voor de karakteristieken van uw organisatie. Het is namelijk onze expliciete ervaring dat er niet zoiets bestaat als generieke ‘goede bereikbaarheid’; wat voor de ene organisatie een goed bereikbare locatie is, is voor een andere juist een slechte. Dit is sterk organisatie-afhankelijk. De bereikbaarheid wordt voor een groot deel bepaald door de woonadressen van de medewerkers, hun de reiskeuzes en -voorkeuren en het woon-werk-beleid van uw organisatie.

offerte meer info

reistijd, kosten en CO2 besparen begint met een vestigingsplaatsonderzoek van MobilityLabel